Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacje firm opierają się na procesach zmierzających do poprawy kondycji finansowej danej firmy. Jak wybrać właściwe postępowanie restrukturyzacyjne?

Wybór postępowania restrukturyzacyjnego

Restrukturyzacja polega na określeniu przyczyn problemów z zadłużeniami, usunięciem ich i poprawie relacji z kontrahentami i wierzycielami. Płynność finansowa może ulec poprawie poprzez pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania. Wybór właściwego postępowania zależy głównie od:

– oceny własnych możliwości odnoszących się do zmian przyszłościowych,
– dysponowania potrzebną wiedzą odnośnie zarządzania majątkiem,
– konieczności lub braku konieczności korzystania z pomocy zarządcy,
– kondycji ekonomicznej firmy,
– ilości spornych wierzytelności,
– relacji z wierzycielami.

Firma może zatem skorzystać z jednego z czterech rodzajów tego procesu; postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego. To ostatnie jest przeznaczone dla firm najbardziej zadłużonych.

Kiedy ogłosić upadłość?

Warto zauważyć, że sąd nie zawsze pozwala rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza, gdy dłużnik nie udowodni, że da radę pokryć koszty bieżącej działalności firmy i opłaty związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym. Ponadto, zgoda nie zostanie uzyskana, gdy postępowanie może pokrzywdzić interesy wierzycieli. W takich przypadkach ogłoszenie upadłości firmy jest jedynym wyjściem, aby uregulować zobowiązania. Niewypłacalność jest głównym powodem upadłości, podobnie jest w przypadku upadłości konsumenckiej. Informacje o postępowaniu upadłościowym można znaleźć w Ustawie z dnia 28.02.2003 roku o prawie upadłościowym i naprawczym. Sąd może także odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy opóźnienie spłaty zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a ich wartość nie będzie większa niż 10 procent wartości bilansowej danej firmy.

Prowadzenie własnego biznesu zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Gdy nadejdą kłopoty z finansami, warto rozważyć różne rozwiązania. Restrukturyzacje firm mają wiele zalet i chronią przedsiębiorcę przed ogłoszeniem upadłości. Trzeba jednak spełnić określone przesłanki, aby z nich skorzystać.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ